Sievi Group Oy:n tavoitteena hiilineutraalius vuoteen 2032 mennessä

Sievi Group on sitoutunut täyteen hiilineutraaliustavoitteeseen v. 2032 mennessä. Rakennamme siis koko liiketoiminnallamme parempaa tulevaisuutta ja samalla tarjoamme onnellisen, vastuullisen elämän rakennuspalikoita jokaisen asiakkaamme saataville.
14.9.2022 | Sievi Asunnot

Sievi Group Oy on laskenut oman hiilijalanjälkensä yhdessä Reforest Finland Oy:n kanssa. Laskenta on tehty noudattaen GHG-raportointistandardia ja mukaan on laskettu kaikki päästöt, joihin yritys voi omalla toiminnallaan vaikuttaa.

Hiilijalanjäljen yksikkö laskennassa on hiilidioksidiekvivalentti, jossa eri kasvihuonekaasujen ilmastoa lämmittävä vaikutus on yhteismitallistettu vertailtavaan muotoon.

Sievi Groupin hiilijalanjälki vuonna 2020 oli noin 640 CO2e tonnia, josta noin neljännes koostui omien ajoneuvojen polttoaineen kulutuksesta, neljännes yrityksen ostamasta sähkö-, lämpö- tai viilennysenergiasta, ja noin puolet sisältää muut yritystoiminnan päästöt, kuten työmatkaliikenteen, työmatkustuksen sekä logistiikan ja jätteet.

Laskelman pohjalta Sievi Group on tehnyt hiilitiekartan, joka tähtää hiilineutraaliuteen vuonna 2032. Ensimmäinen tavoite vuoteen 2026 tähtää -30 % päästövähennykseen, ja vuoden 2030 vähennystavoite on -60 % vuoden 2020 tasosta. Tavoitteet ovat Reforest Finlandin asiantuntijoiden tarkistamia, ja verrokkilaskelmat ja tavoitteiden seuranta on aikataulutettu vuosille 2024 ja 2028.

Vuoden 2026 päästövähennystavoitteisiin päästäkseen Sievi Group on määrittänyt toimenpiteet hiilijalanjäljen vähentämiseksi -30 % nykytasosta. Tavoitteisiin päästään, kun biodieseliä käytetään asennusautoissa 50 %, toimitilojen sähkö on 50 % uusiutuvaa energiaa ja logistiikassa biodieseliä on käytössä 25 %. Työmatkustamisen päästöjä vähennetään 50 % suosimalla etäkokouksia, kestäviä matkustustapoja ja majoituspaikkoja. Lisäksi työmatkoista 30 % kuljetaan julkisilla kulkuneuvoilla, kävellen tai pyöräillä.

”Haluamme toimia kestävän rakentamisen edelläkävijänä. Hiilineutraaliuden tavoittelu on tärkeä askel ekologisemman liiketoiminnan edistämiseksi. Olemme konsernina sitoutuneet tekemään tarvittavat muutokset, jotta nämä asetetut tavoitteet saavutetaan. Samalla haluamme omalla toiminnallamme näyttää esimerkkiä muillekin alan toimijoille. Kestävän kehityksen mukainen toiminta on yksi konsernimme tärkeimmistä arvoista”, konsernin toimitusjohtaja Juha-Matti Silver kertoo.

Lisätietoa laskennasta verkkosivuilta www.sievigroup.fi (hiilijalanjälkiraportti) tai toimitusjohtaja Juha-Matti Silveriltä puh. 044 557 9854, juha-matti.silver@sievigroup.fi

Lisää luettavaa