RS-kohteen valmistuminen

RS-kohteen valmistumiseen liittyy termistöä, joka ei välttämättä ole entuudestaan tuttua. Tässä kirjoituksessa käsittelemme näitä lyhyesti.
2.11.2022 | Sievi Asunnot

Hallinnanluovutuksen ja hallinnonluovutuksen erot

Asunnon valmistumisaikaan liittyy kaksi helposti toisiinsa sekoittuvaa termiä, hallinnanluovutus ja hallinnonluovutus. Asuntojen hallinta luovutetaan ilmoitettuna muuttopäivänä, jolloin osakkeenostajat saavat avaimet asuntoihinsa. Hallinnan luovutuksesta alkaa osakkeenostajien vastuu yhtiövastikkeista ja muista asunnosta aiheutuvista kustannuksista. Ostajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta ottaa asuntoa hallintaansa aiemmin kuin yhden kuukauden kuluttua siitä, kun myyjä on ilmoittanut hallinnan siirtymispäivästä.

Perustajaosakkaan on kutsuttava yhtiön hallinnonluovutuskokous, eli ylimääräinen yhtiökokous, koolle ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt kohteen käyttöönotettavaksi. Käytännössä tämä on noin kolme kuukautta käyttöönottopäivän jälkeen. Tänä aikana perustajaosakas valmistelee mm. asuntoyhtiön rakentamisaikaisen tilinpäätöksen kokouksessa käsiteltäväksi.

Kokouksessa:

  • yhtiölle valitaan uusi hallitus
  • käsitellään yhtiön välitilinpäätös
  • luovutetaan isännöitsijälle tai hallitukselle perustajaosakkaan hallussa olleet yhtiön asiakirjat

 

Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus ostettuihin osakkeisiin siirtyy, kun osakkeiden kauppahinta mahdollisine viivästyskorkoineen on kokonaisuudessaan maksettu. Mikäli osakkeenostaja ilman myyjän suostumusta maksaa viimeisen kauppahintaerän ennen eräpäivää, omistusoikeus siirtyy kuitenkin vasta viimeisen erän eräpäivänä.

Omistusoikeuden rekisteröinti

Uudiskohteiden asuntoyhtiöt ovat usein melko uusia, joten usein voi olettaa, että ne ovat (tässä vaiheessa) 1.1.2019 jälkeen perustettuja. Käytännössä asuntoyhtiöt ovat sähköisesti perustettuja, eikä niille paineta enää paperisia osakekirjoja. Nämä ns. uudet asuntoyhtiöt ovat merkittynä huoneistotietojärjestelmään, jossa siirtymäaikojen päätyttyä tulee olemaan tiedot kaikista osakehuoneistoista, niiden omistuksista ja panttauksista. Kun uudiskohde valmistuu ja osakkeenostaja on täyttänyt kauppaan liittyvät velvollisuutensa, sekä turva-asiakirjojen säilyttäjä on varmistunut tästä, RS-pankki ilmoittaa omistuksesta järjestelmään.

Kaikki osakeryhmät eivät kuulu RS-menettelyyn. Tällaisia ovat esimerkiksi autopaikka- tai varasto-osakkeet. Näiden osalta osakkeenomistajan on itse haettava omistusoikeutensa rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta. Omistuksen rekisteröintiin löytyy ohjeita Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta tai Huoneistotietojärjestelmän verkkosivuilta.

 

Voit tutustua aiheeseen aiemmissa artikkeleissamme täällä ja täällä.

 

Lähteet:

asuntokauppalaki (23.9.1994/834)

Hallituksen esitys HE 14/1994

Tapio Nevala, Asuntokauppalaki 2016.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston internet-sivut, viitattu 30.12.2021

Lisää luettavaa